Daneş 2019-01-21T17:45:59+00:00

Project Description

Rezervaţia de stejar pufos din comuna Daneş

Comuna Daneş, sat Criş se întinde pe aproape 12 hectare. Stejarul pufos este un arbore indigen mic, cu o coroana larga si este un element sud-european, mediteranean şi submediteranean. În România formează păduri rare, pâlcuri sau tufărişuri în regiunea de câmpie şi de silvostepă, în aproape toate regiunile ţării, mai frecvent în silvostepa sudică a Moldovei, Munteniei şi Olteniei. In zona Transilvaniei, este prezent mai rar, de aceea reprezeinta un element deosebit in acest areal. Tulpina este adesea neregulată, strâmbă. Pădurea de stejari pufoşi, caracteristică zonelor de silvostepă, se găseşte în etajul gorunului la altitudini cuprinse între 500-650 m, pe versanţi repezi (25-40°) cu expoziţie sudică. Sunt păduri natural fundamentale, cu vârste ce variază între 80-100 de ani, diametre medii între 20-24 cm şi înălţimi cuprinse între 11-14 m.