Project Description

Fâneţe naturale cu specii de flori diverse, aproape dispărute în alte locuri din Europa

De la primele semne ale primăverii, Colinele Transilvaniei se inundă de culorile vii ale florei spontane ce încă mai poate fi găsită la noi şi, mulţi turişti şi specialişti spun, că nu se mai găseşte în alte părţi.

Habitatele naturale și seminaturale de păduri bătrâne (peste 80 de ani) și de pajiști, cu biodiversitate ridicată sunt preponderente, terenurile arabile, sunt puţine, iar zonele nefavorabile, cum sunt cele industriale, lipsesc aproape în totalitate. Tabloul natural este completat de o reţea bogată de văi cu pâraie care curg natural, creând meandre mari, văi în ale căror albii majore sunt prezente zone cu vegetaţie specifică de luncă, cu sălcii, plopi și anini bătrâni, habitate importante pentru multe specii de floră și faună și care asigură importante servicii ecologice.

Credit foto: Florentina Florescu