Piatra Cioplită 2017-08-30T18:25:27+00:00

Project Description

Coloanele de bazalt de la Piatra Cioplită, comuna Comăna

Declarate monument al naturii alcătuiesc o arie protejată de interes naţional, ce corespunde categoriei a III-a IUCN, situată  în comuna Comăna. Rezervaţia are o suprafaţă de 1 ha, din care 0,3 ha reprezintă rezervaţia propriu-zisă, restul fiind zonă tampon. Importanţa ariei rezidă din faptul că reprezintă cel mai sudic punct al erupţiilor de bazalte din Munţii Perșani şi cel mai sudic punct din România al neovulcanismului Pliocen-Cuaternar. În cuprinsul rezervaţiei se găseşte şi sfinxul Perșanilor, un profil uman sculptat de eroziune în formaţiunile bazaltice.