Project Description

Fâneţe naturale cu specii de flori diverse, aproape dispărute în alte locuri din Europa

De la primele semne ale primăverii, Colinele Transilvaniei se inundă de culorile vii ale florei spontane ce încă mai poate fi găsită la noi şi, mulţi turişti şi specialişti spun, că nu se mai găseşte în alte părţi.

Habitatele naturale și seminaturale de păduri bătrâne (peste 80 de ani) și de pajiști, cu biodiversitate ridicată sunt preponderente, terenurile arabile, sunt puţine, iar zonele nefavorabile, cum sunt cele industriale, lipsesc aproape în totalitate. Tabloul natural este completat de o reţea bogată de văi cu pâraie care curg natural, creând meandre mari, văi în ale căror albii majore sunt prezente zone cu vegetaţie specifică de luncă, cu sălcii, plopi și anini bătrâni, habitate importante pentru multe specii de floră și faună și care asigură importante servicii ecologice.

SCI Sighișoara Târnava Mare – arie protejata Natura 2000 desemnată pentru habitatele de pajiște, lacuri, tufărișuri și zăvoaie, păduri de diferite tipuri (toate habitate de interes european) și pentru numeroase specii protejate de floră și faună dependente de ele. Aria este de importanţă internaţională, datorită pajiştilor de mare întindere, probabil ultimele din Europa, care sunt perfect funcţionale din punct de vedere ecologic. Managementul tradiţional al acestora a stabilit un echilibru între activităţile umane şi natură, rămas aproape neschimbat din Evul Mediu.

Mai multe informații despre situl Natura 2000 Sighisoara Tarnava Mare.

Credit foto: Florentina Florescu