Dosul Fânaţului 2017-08-30T18:24:57+00:00

Project Description

Pădurea de stejar și gorun din Dosul Fânaţului

Dacă te afli în apropierea comunei Beclean, caută un arbore scund, cu coroană largă și trunchi sinuos şi cu lăstari tineri puternic pufoși. Formează pâlcuri sau tufărişuri în regiunea de câmpie şi de silvostepă, în aproape toate ţara. În zona Transilvaniei, este prezent mai rar, de aceea este un element deosebit în acest areal. Sit desemnat în anul 2008 pentru prezența unui habitat de interes european – vegetație de silvostepă eurosiberiană cu gorun; pădurea are o structură naturală bine păstrată, cu stejarul și gorunul ca specii dominante, provenite din sămânță, care se regenerează natural. Se întinde pe 108 ha, pe versanţi cu expoziție sudică, străbătuți pe alocuri de ogașe stabilizate, la o altitudine de 490-590 m, pe depozite argilo-marnoase. Situl este străbătut de vechiul drum care făcea legătura între Făgăraş  şi Rupea în timpul Imperiului Austro-Ungar (în prezent abandonat dar relativ bine conservat). Şi aici, structura naturală este remarcabil conservată, incluzând specii diverse cum ar fi: carpen, jugastru, cireș pasăresc, păr pădureț, tei de deal, ulmul de câmp, fag, lemn câinesc, păducel, salba moale, salba râioasa, măceș, alun, sânger, darmox sau soc negru. Există aici și exemplare de dimensiuni notabile (până la 60-70cm diametru și înălțimi de până la 23-25m).