Dealul Purcăretului 2017-08-30T18:24:37+00:00

Project Description

Pădurea de stejar și gorun de pe Dealul Purcăretului

Sit desemnat în anul 2008 pentru prezența unui habitat de interes euro- pean – vegetație de silvostepă eurosiberiană cu gorun; stejarul și gorunul domină vegetația din această pădure și provin din sămânță, iar regenerarea se realizează natural. Cu o întindere de 40 ha şi localizată la o altitudine de 450-600 m, pe depozite de marne nisipoase, padurea are o structura naturală bine conservată şi starea bună de vegetaţie  a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat (gorunul şi stejarul pedunculat).  Există aici și exemplare de dimensiuni notabile (până la 70cm diametru și înălțimi de până la 27-29m).