Project Description

Marpod

ÎÎntâia menţiune a localităţii se petrece în 1349. Aici se afla încă din secolul XIII o basilică romanică din care se mai păstrează un singur capitel înglobat astăzi în primul pilon de pe latura sudică a navei. De la 1402 ni se păstrează menţiunea bisericii Sf. Maria din localitate. Din biserica gotică ridicată aici la o dată necunoscută se mai poate vedea doar corul poligonal sprijinit la exterior de patru contraforturi. Spre sfârşitul secolului XV sau începutul celui de-al XVI-lea se încep lucrări masive de fortificare. Acum este ridicată incinta patrulateră cu turnuri dispuse oblic la colţuri şi acoperite cu învelitori piramidale. Accesul se face pe latura sudică în imediata vecinătate a turnului de sud-est, iar pe latura vestică se păstrează o poternă. Turnul din colţul de sud-est s-a prăbuşit în urmă cu puţini ani.

Sala actuală este ridicată la sfârşitul secolului XVIII, având aceeaşi lăţime cu a corului. Primele doă travee dinspre vest sunt acoperite cu bolţi în cruce, a treia având o boltă semicilindrică cu penetraţii. Corul are spre arcul triumfal o boltă în leagăn pentru ca din centrul său de pe latura răsăriteană să se defacă o semicalotă cu trei penetraţii corespondente celor trei laturi ale absidei poligonale. Bolţile navei se sprijină pe arce dublouri aşezate pe pilaştri adosaţi şi având corespondente la exterior trei contraforturi pe latura nordică şi patru pe cea sudică. Pe cele trei laturi ale navei au fost construite tribune de lemn care, împreună cu amvonul, altarul şi cutia milei au fost realizate în secolul XIX.

Piesa centrală a altarului clasicist este o pictură realizată de Hans Hermann în 1926. Orga barocă din 1762 ete opera maiestrului Johannes Hahn.