Project Description

Laslea

Abilul şi neînduplecatul Cardinal Gentilis de Montefiori, delegatul Papei, impune grea pedeapsă şi promite excomunicarea celor care se vor căsători cu semeni de altă confesiune decât cea catolică. Se întruni un adevărat sinod la Pojon (Bratislava) în anul 1309. Era un an plin pentru cardinalul însărcinat de Scaunul Papal să rezolve atâtea treburi importante în Regat de la excomunicarea voievodului Ardealului Ladislau pentru că dorea să-şi mărite fiica cu fiul regelui Serbiei, un ortodox, la confirmarea episcopului Transilvaniei, aşa cum era rugată înalta faţă de Ulricus, decanus de districtu de sanctae Ladislao, şi de alţi 9 decani.

Acesta este primul document care vorbeşte de Laslea, denumire derivată din numele Sfântului Ladislau, cel care patrona aşezarea. Nu există un act care să ateste prezenţa bazilicii aici însă este de presupus că la aceea dată edificiul din care se mai păstrează doar turnul-clopotniţă era deja ridicat. Vechiul monument care a dăinuit până în secolul al XIX-lea avea un cor pentagonal, trei nave, turnul amintit şi era orientat sud-nord. Actuala biserică nu se suprapune peste traseul bazilicii fiind orientată diferit est-vest. Există o inscripţie care dă ca an al construirii 1456, mult mai probabil acesta fiind anul unor transformări, aşa cum este cazul şi altor bazilicii în secolul al XV-lea. După urmele prezente pe clopotniţă s-a presupus că bazilica era boltită în leagăn şi avea un acoperiş în două ape, conform amprentei pe care frontonul a lăsat-o pe zid. S-au păstrat de asemenea fragmente ale zidurilor colateralelor boltite semicilindric. Clopotniţa nu a fost amplasată în axul bisericii aşa cum era uzanţa ci către sud având în faţa intrării un portic deschis, ale cărui goluri au fost zidite odată cu fortificarea turnului, accesibil acum doar de la al doilea nivel în care se intra din interior. Turnul cu cinci niveluri are metereze înguste şi deschideri arcuite în partea superioară. Ultimul nivel este cel de apărare şi iese în consolă având un acoperiş în patru ape.

Din fragmentele de zid păstrate reiese că biserica a fost înconjurată de o simplă curtină ce nu era apărată de turnuri. Pe latura vestică ruinele ating încă aproape cinci metri şi mai păstrează pe alocuri găurile în care erau fixate bârnele drumului de strajă. Peretelui nordic i-a fost adosată o magazie de cereale.

Actuala biserică ridicată de Samuel Teutsch din Sighişoara a fost construită după ce în 1838 cea veche a fost dărâmată. Biserica fără să aibă un stil anume a fost construită iniţial fără clopotniţă, dar câţiva ani mai târziu s-a ridicat una ce nu a rezistat multă vreme prăbuşindu-se şi avariind vestul bisericii. Nu a mai fost niciodată reconstruită folosindu-se până în prezent vechiul turn rămas stingher la nord de biserică.