Străjuite de râurile Târnava Mare, Hârtibaciu și Olt, Colinele Transilvaniei îţi dezvăluie un peisaj pe cât de variat, pe atât de încântător, ce farmecă prin peisajul mozaicat cu păduri, fânețe și pajiști valoroase din punct de vedere al biodiversității. Respiră natura sălbatică şi bucurăte de clipe tihnite în cea mai mare arie protejată continentală Natura 2000 din România.

0
Specii plante
0%
Procentul din flora Romaniei
0
Numar de situri Natura 2000

Obiective naturale